Facultad de Náutica UPC- Facultat de Nautica

Escuelas / Academias

Pla del Palau, 18
08003 - Barcelona
Barcelona (España)

Descripción

En nom de la comunitat universitària us dono la benvinguda a la Facultat de Nàutica de Barcelona, institució pública de l'ensenyament superior que té com a objectius prioritaris l'estudi, la docència, la recerca i la transferència de tecnologia.

La nostra facultat aspira a formar bons professionals de la mar que contribueixin al progrés de la societat, com a ciutadans compromesos amb el respecte al medi ambient, la sostenibilitat, la solidaritat entre els pobles i la cultura de la pau. Alhora, amb les nostres activitats d'extensió universitària, treballem per una societat més culta on els ciutadans puguin incidir en les grans qüestions que es plantegen en la complexa i tecnificada societat del segle XXI. Tot això en coherència amb el paper que la UPC té com a agent de dinamització socioeconòmica i de reequilibri territorial.En aquestes pàgines volem explicar-vos qui som, quins són els nostres objectius, allò que fem i en què podem ser-vos útils. Aquí podeu trobar informació sobre els estudis que impartim per formar persones expertes en les diverses branques de l'enginyeria i de la navegació; sobre les investigacions que duem a terme per fer avançar les fronteres del coneixement cientificotècnic, i sobre les activitats de transferència de tecnologia que ens permeten posar a disposició del nostre entorn social el resultat del nostre treball.

Us convidem a ajudar-nos a millorar el contingut d'aquestes pàgines enviant-nos els vostres suggeriments i les vostres crítiques.

Moltes gràcies per endavant.